De pabo: top-investering in … jezelf

Met een pabo-diploma ben je dik verzekerd van een baan; bovendien kun je doorgroeien met een vervolgopleiding. Een pabo-opleiding is breed: je ontwikkelt je creativiteit en je staat midden in de maatschappij; een top-investering in jezelf dus.

Goede kansen op mooie banen

Stel dat je kiest voor het basisonderwijs, hoe zit het dan met de kans op een baan? Nou, de vooruitzichten zijn heel goed! De situatie op de arbeidsmarkt in het basisonderwijs ziet er heel gunstig uit. Dat is tenminste de verwachting, want niemand kan in de toekomst kijken.

Wat onderzoekers wél kunnen voorspellen is het aantal onderwijzers en onderwijzeressen dat de komende jaren met pensioen gaat. En dat zijn er heel veel. Meer dan een derde van de leraren op de basisschool is op dit moment namelijk ouder dan vijftig jaar. Dit betekent natuurlijk dat er de komende jaren banen vrijkomen voor jonge mensen.

Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren minder jongeren naar de pabo gegaan. Er komen dus niet alleen banen vrij, als jij nu voor de pabo kiest, heb je straks ook nog eens minder concurrentie op de arbeidsmarkt. Kortom, de verwachtingen zijn hartstikke gunstig! (Bron: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit van Maastricht)

Juf of meester, maar dan anders

Na de pabo mag je lesgeven in het basisonderwijs, maar er zijn nog andere beroepen mogelijk. We noemen er een paar:
. Educatief medewerker in een museum.Leuke educatieve dingen voor kinderen en jongeren bedenken en organiseren.
. Onderwijskundig medewerker in de volwasseneneducatie
. Remedial teacher. Kinderen helpen die moeite hebben met leren
. Interne begeleider (IB’er). Als IB’er help je kinderen die extra aandacht nodig hebben en/of je coacht andere leerkrachten
. Trainer in het bedrijfsleven. Opleidingen verzorgen voor het personeel.

Verder leren na de pabo

Met een pabo-diploma kun je doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Je kiest dan eerst een van de vele vakken, bijvoorbeeld een taal, aardrijkskunde, techniek, drama of muziek – er zijn talloze vakrichtingen in het vmbo en havo/vwo. Vervolgens kun je in deeltijd voor de klas staan en daarnaast bij een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs studeren voor je lesbevoegdheid.

Open dagen op de pabo

Wil je een open dag bezoeken van een pabo-opleiding? Kijk dan op de agenda van alle open dagen bij hogescholen en universiteiten op www.studiekeuze123.nl. Je vindt er zo een pabo bij jou in de buurt.